Make your own free website on Tripod.com

Linkovi

Prirucnik za nadgledanje izbornog postupka

 

 

 

Cara Lazara 16. 34000 Kragujevac
mail : osterman@ptt.yu
contact : Vladimir Paunovic
Kragujevac:
Nikole Pašica 4/17
34000 Kragujevac
tel/fax: 034 332-899
e-mail: cesidkg@infosky.net
contact: Milan Popovic

 

CeSID Kragujevac
Izbornu jedinicu 16. Kragujevac cini 7 opstina i to: Arandjelovac, Topola, Raca, Batocina, Lapovo, Kragujevac i Knic. U izornoj jedinici 16. Kragujevac zivi 312.160 stanovnika od kojih 241.147 imaju biracko pravo. Broj stanovnika, broj biraca i broj birackih mesta po opstinama dati su u sledecoj tabeli.

opstina br. stanovnika br. biraca br. birackih mesta
Arandelovac 47.618 36.768 45
Batocina 13.459 10.761 35
Knic 18.724 14.180 36
Kragujevac 180.084 138.765 160
Topola 27.579 21.522 41
Raca 15.216 11.742 28
Lapovo 9.480 7.409 10
UKUPNO 312.160 241.147 355

Za koordinaciju rada u ovim opstinama zaduzena je regionalna kancelarija CeSID-a (Centar za slobodne izbore i demokratiju) u Kragujevcu. Iz ove kancelarije ce se takode koordinisati rad u opstinama Jagodina, Paracin i Rekovac.
Adresa kancelarije je Nikole Pašica 4/17 34000 Kragujevac a telefon: 034/33 28 99. Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo naseg tima javi te nam se.

BITNE POVREDE BIRACKOG PRAVA NA BIRACKOM MESTU

1. GLASANJE UMESTO BIRACA
2. POVREDA TAJNOSTI GLASANJA
3. AKO JEDAN BIRAC GLASA VIŠE PUTA
4. PROPAGANDNI MATERIJAL BLIŽI OD 50m
5. AKO CLANOVI BIRACKOG ODBORA ILI NJIHOVI ZAMENICI NISU NA BIRACKOM MESTU
6. AKO BEZ POVODA I POZIVA BIRACKOG ODBORA NA BIRACKO MESTO DOÐE POLICIJA
7. AKO BIRAC GLASA VAN BIRACKOG MESTA BEZ POTVRDE O BIRACKOM PRAVU
8. AKO BIRAC GLASA BEZ ISPRAVE KOJOM DOKAZUJE IDENTITET
9. AKO BIRACU UPISANOM U SPISAK NIJE OMOGUCENO DA GLASA
10. AKO BIRACKI ODBOR NE ZAOKRUŽI IME BIRACA U BIRACKOM SPISKU VEC DRUGO
11. AKO CLANOVI BIRACKOG ODBORA UTICU NA BIRACA KAKO DA GLASA
12. AKO SE NA DAN IZBORA IZVRŠI PROMENA U BIRACKOM SPISKU
13. AKO U GLASACKOJ KUTIJI NEMA KONTROLNOG LISTICA, AKO U GLASACKOJ KUTIJI IMA VIŠE LISTICA OD BROJA GLASALIH